SSH config2020-03-10

Under en ganska lång tid, innan jag upptäckte att man kan göra en config för SSH, så använde jag alltid -i-flaggan när jag skulle ansluta. Har fler olika SSH-nycklar på flera olika domäner. Sen hittade jag detta, vilket underlättade väldigt mycket. Det är användbart om du bytt namn på din nyckel eller har den på en annan sökväg.

Det är simpelt, vi skapar en config-fil i vår SSH-mapp

vim ~/.ssh/config

och det är två rader vi behöver, en för vilken host det gäller, och en för sökvägen till vår nyckel

Host ip/domän
  Identityfile sökväg-till-nyckel

Nu kan vi ansluta utan -i-flaggan.